Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednané zboží lze dodat pouze pokud je skladem. V případě nedostupného zboží bude kupující kontaktován.

2. Kupní cena produktů dodávaných zákazníkovi na základě potvrzené objednávky je určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek.

3. Zboží je možno odebrat pouze osobně.

4. Objednávka je uzavřena v souladu s občanským zákoníkem.

5. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků a nebudou dále použity na jiné účely. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. V případě dlužníků mohou být jejich kontaktní údaje zveřejněny v registru dlužníků.

6. Každý zákazník má ve vlastním zájmu za povinnost zkontrolovat při převzetí nepoškozenost dodávky a její kompletnost. A pokud není objednávka kompletní nebo je zboží poškozeno, musí ihned požadovat nápravu. Jiná možnost reklamace nemusí být prodávajícím uznána.

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Provedením objednávky s nimi kupující souhlasí a respektuje je.